โรงเรียนบ้านเด็กไทย

โรงเรียน มีการเรียนการสอน ให้เลือกหลากหลายคอร์ส ตามความเหมาะสม ดังนี้

คอร์สปรกติ หลักสูตร 420 ชั่วโมง ทฤษฎี 120 ชั่วโมง ปฎิบัติ 300 ชั่วโมง

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นผู้ดูแลเด็ก โดยใบประกาศ นียบัตร ของโรงเรียน สามารถนำไปประกอบการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ต่อกรมพัฒนาสังคม และ สวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่เรียน

คอร์สเร่งรัดวันธรรมดา หรือ เสาร์-อาทิตย์ หลักสูตร 210 ชั่วโมง ทฤษฎี 35 ชั่วโมง ปฎิบัติ 175 ชั่วโมง

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ เป็นผู้ดูแลเด็ก ซึ่งหลักสูตรนี้ จะเน้นการปฎิบัติ และเทคนิคในการเป็นผู้ดูแลเด็ก อย่างมืออาชีพ รวมถึงโรงเรียนมีการแนะนำอาชีพ และ จัดหางานตามความเหมาะสม และ ความต้องการของผู้เรียน

สถานที่เรียน

คอร์สเร่งรัดพิเศษ ( Professional Child Care ) หลักสูตร 24 ชั่วโมง

เน้นทฤษฎี และ เทคนิค เป็นหลัก เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีอาชีพเป็นผู้ดูแลเด็ก หรือ มีประสบการณ์บ้างแล้ว ต้องการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ

สถานที่เรียน

คอร์สส่วนตัว สำหรับคุณแม่มือใหม่ เรียนในสถานที่ของผู้เรียน หลักสูตร 24 ชั่วโมง

เน้นทฤษฎี และ ปฎิบัติจริง

สถานที่เรียน

คอร์สพิเศษ ตามความต้องการของผู้เรียน

โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน เช่น กลุ่มพนักงานโรงแรม ที่มีการให้บริการดูแลเด็กตามห้องพักของแขกในโรงแรม โดยโรงเรียนสามารถจัดทีมอาจารย์ เข้าไปสอนให้กับพนักงาน โดยมีค่าเรียน ชั่วโมงเรียน และ เวลาเรียน ตามความต้องการของผู้เรียน ซึ่งสามารถติดต่อขอรายละเอียด ที่โรงเรียนได้ทุกเวลา

ตัวอย่างรายละเอียด หลักสูตร การดูแลเด็กเล็ก หลักสูตร 210 ชม.

ภาคทฤษฎี

วิชา บังคับ 10 หน่วย, หน่วย ละ 3 ชม. รวม 30 ชม.

วิชา เลือกบังคับ 5 หน่วย หน่วย ละ 1 ชม. รวม 5 ชม.

ภาคปฎิบัติ

ปฎิบัติงานจริงในสถานรับเลี้ยงเด็กที่อยู่ในโครงการของโรงเรียน ขั้นต่ำ 175 ชม.

รายละเอียดภาคทฤษฎี

วิชาบังคับ 10 วิชา

PCC01 คุณสมบัติผู้ดูแลเด็ก มรรยาทการทำงาน แนะนำอาชีพผู้ดูแลเด็ก

ชม.ที่ 1. บทบาทและคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็ก การแบ่งวัยเด็ก

ชม.ที่ 2. มรรยาท กฎ ระเบียบในการทำงานทั่วไป

ชม.ที่ 3.แนะนำอาชีพผู้ดูแลเด็ก ในและต่างประเทศ

PCC02 การดูแลเด็กในชีวิตประจำวัน ภาคเด็กทารก

ชม.ที่ 1. การอุ้มเด็กท่าต่างๆ และการทำความสะอาดร่างกาย การนอนของเด็ก

ชม.ที่ 2. การดูแล ทำความสะอาดของใช้ ภาชนะ ของเล่น ขวดนม เตียงและเบาะ การฆ่าเชื้อโรคแบบต่างๆ

ชม.ที่ 3. ปัญหาที่พบบ่อยในเด็กทารก

PCC03 การดูแลเด็กในชีวิตประจำวัน ภาคเด็กวัยเตาะแตะ

ชม.ที่ 1. การทำความสะอาดร่ายกายในเด็กวัยเตาะแตะ การจัดเวลานอน ข้อระวังในการเลือกของเล่นและของใช้

ชม.ที่ 2. พื้นฐานการจัดกิจกรรมประจำวันให้เด็กวัยเตาะแตะ การเตรียมตัวในการเดินทาง และ การเดินทางพร้อมเด็ก

ชม.ที่ 3. การฝึกขับถ่ายในเด็ก คำถามคำตอบ ที่พบมากในการดูแลเด็กในวัยเตาะแตะ

PCC04 พัฒนาการเด็ก ตั้งแต่ในครรภ์ ถึงวัยทารก การส่งเสริมพัฒนาการ และการประเมิน

ชม.ที่ 1. ความหมาย, การแบ่งประเภทของพัฒนาการ, ความสำคัญของการส่งเสริม และการประเมินพัฒนาการ

ชม.ที่ 2. พัฒนาการเด็ก ตั้งแต่ในครรภ์มารดา จนถึง 6 เดือน การส่งเสริมพัฒนาการวัยนี้ และการประเมิน

ชม.ที่ 3. พัฒนาการเด็ก 6 -12 เดือน การส่งเสริม และการประเมินพัฒนาการ สรุปหลักในการส่งเสริมพัฒนาการ

PCC05 พัฒนาการเด็ก 1 ขวบ ถึง 5 ขวบ การส่งเสริมพัฒนาการ และการประเมิน

ชม.ที่ 1. พัฒนาการเด็ก 1-3 ขวบ การส่งเสริม และการประเมินพัฒนาการ

ชม.ที่ 2. พัฒนาการเด็ก 3-5 ขวบ การส่งเสริม และการประเมินพัฒนาการ

ชม.ที่ 3. ปฎิบัติการใช้แบบประเมินพัฒนาการเด็ก วิเคราะห์ และนำเสนอ

PCC06 โภชนาการเด็กวัยทารก นมแม่ นมผสม อาหารเสริม รวมถึงเทคนิคการเลิกนมแม่ เลิกขวดนม

ชม.ที่ 1. นมแม่ เปรียบเทียบ นมผสม วิธีเตรียม และเก็บรักษา

ชม.ที่ 2. อาหารเสริมตามวัย การเตรียม การฝึกระเบียบวินัย ในการทานอาหาร

ชม.ที่ 3. การเลิกนมแม่ การเลิกขวดนม การฝึกให้ดื่มนมจากแก้ว คำถามที่พบบ่อยในการให้อาหารเสริม

PCC07 โภชนาการเด็กวัยเตาะแตะ ถึงวัยก่อนเรียน

ชม.ที่ 1. อาหาร 5 หมู่ การเก็บรักษาอาหาร การเตรียมน้ำผลไม้ และ เทคนิคการเตรียมอาหารให้ประหยัดเวลา

ชม.ที่ 2. การเลือกใช้ภาชนะ ที่เหมาะสม การจัดเตรียมและทำความสะอาดอาหารและภาชนะอย่างถูกสุขอนามัย

ชม.ที่ 3. ข้อแนะนำในการจัดเมนูอาหารใน หนึ่งวัน, คำถาม- คำตอบเรื่องอาหารเด็ก

PCC08 การดูแลเด็กยามเจ็บป่วย, โรคที่พบบ่อยในวัยเด็ก และการดูแล

ชม.ที่ 1. ภูมิคุ้มกันโรค และ โรคที่พบบ่อยในเด็กทารก และการดูแล

ชม.ที่ 2. โรคที่พบบ่อยในเด็กวัน 1 ขวบขึ้นไปและการดูแล

ชม.ที่ 3. ข้อควรระมัดระวังในการให้ยา การเก็บรักษา วิธีอ่านฉลากยา

PCC09 การป้องกันอุบัติเหตุพื้นฐาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ชม.ที่ 1. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยในเด็ก และการป้องกัน

ชม.ที่ 2. การปฐมพยาบาลเด็กในกรณี มีแผลชนิดต่างๆ กระดูกหัก ของเข้าตา เข้าจมูก ปาก ของติดคอ

ชม.ที่ 3. การปฐมพยาบาลเด็กในกรณี จมน้ำ, กินสารพิษ ข้อควรระวังในการปฐมพยาบาล

PCC10 การช่วยชีวิตพื้นฐาน

ชม.ที่ 1. ทฤษฎีการช่วยชีวิตพื้นฐาน หลักการทั่วไป

ชม.ที่ 2. ปฎิบัติ การช่วยชีวิตพื้นฐานในกรณีต่างๆ

ชม.ที่ 3.ข้อสรุป และ ข้อควรระมัดระวัง

วิชาเลือก

OCC01 เทคนิคการสัมภาษณ์งาน เพื่อเป็นผู้ดูแลเด็ก
OCC02 อาหารญี่ปุ่นสำหรับเด็ก
OCC03 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
OCC04 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในงานดูแลเด็ก1
OCC05 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในงานดูแลเด็ก2
OCC06 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานในงานดูแลเด็ก1
OCC07 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานในงานดูแลเด็ก2
OCC08 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานในงานดูแลเด็ก3
OCC10 วิธีชนะใจนายจ้างอย่างอยู่หมัด
OCC11 การฝึกฝนทักษะการเป็นผู้ดูแลเด็กอย่างมือโปร
OCC12 การจัดกิจกรรมดนตรีให้แก่เด็ก
OCC13 การจัดกิจกรรมศิลปะให้แก่เด็ก
OCC14 การจัดกิจกรรมบทบาทสมมุติให้แก่เด็ก
OCC15 การจัดกิจกรรมเลขและวิทยาศาสตร์อย่างง่ายสำหรับเด็ก
OCC16 เสียงจากรุ่นพี่ผู้ประสบความสำเร็จ
OCC17 การดูแลเด็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ1 (เด็กพิการ)
OCC18 การดูแลเด็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ1 (เด็กออทิสติก)
OCC19 การบริหารจัดการการเงินส่วนตัว

หมายเหตุ